ร่วมบริจาค

ชื่อบัญชี มูลนิธิสายใยครอบครัว เพื่อฟื้นคืนคนดี 

ธนาคารกรุงไทย สาขา ติวานนท์ 3

เลขที่บัญชี 

130-0-21292-6

หมายเหตุ ต้องการใบเสร็จ
แจ้งชื่อ-นามสกุล | ที่อยู่ | เบอร์มือถือ | สลิปโอนเงินบริจาค
โดยแสกน Qr Code ตามรูป
หรือ อีเมลล์ thaifamilylink@yahoo.com

บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้  1 เท่า       (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นบริจาคจนถึงปลายทาง 2-3 สัปดาห์ นับแต่วันบริจาค)

โครงการพิเศษของสมาคมสายใยครอบครัว
ที่ต้องการการสนับสนุนงบประมาณจำนวนมาก

โครงการปรับปรุงตึกชาย 2
เพื่อเป็น Recovery Center

เพื่อการส่งเสริมศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช โดยทำเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องกิจกรรม Peer Support  ห้องให้คำปรึกษา ห้องผลิตและจัดเก็บสบู่ธรรมชาติ ห้องฝึกทักษะอาชีพ เป็นต้น

บริจาคตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ (ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นบริจาคจนถึงปลายทาง 2-3 สัปดาห์ นับแต่วันบริจาค)